Onderzoek

Verbeteren van onderwijs & wetenschappelijk onderzoek

Florente streeft kwalitatief hoogwaardig onderwijs na. Hiervoor is onderzoek naar de opbrengsten van leerlingen nodig om te kunnen zien wat de onderwijsontwikkeling is van een leerling of een groep. De leerkracht sluit hier zo goed mogelijk met het onderwijsaanbod op aan. Ook op nationaal niveau streeft Nederland kwalitatief goed onderwijs na. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig naar de opbrengsten van scholen. Zo kan er er op landelijk niveau inzicht verkregen worden over de staat van het onderwijs en wat er nodig is. 

 

Uitwisseling gegevens

Florente wisselt net als andere besturen in Nederland hiervoor volledig anoniem gegevens van leerlingen uit over rekenen en taal ten behoeve van het Nederlands Cohort Onderzoek. Stichtingen/scholen mogen dit doen, omdat ze vanuit de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. 

 

Dit gaat volgens de privacywetgeving en dus volledig anoniem, waarbij leerlingen niet herleidbaar zijn en via een beveiligde omgeving.

 

Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit via NCO@florentebasisscholen.nl kenbaar maken onder vermelding van naam leerling, groep en school met eventueel een korte motivatie. Laat u voor het schooljaar 2023-2024 dit ons weten voor 1 oktober 2023.