Missie en visie

Het motto van Florente basisscholen is: “Leren voor het leven”

 

Onze missie

  • Florente basisscholen biedt vanuit de combinatie tussen bijzonder- en openbaar onderwijs gebaseerd op een vast stelsel van normen en waarden hoogwaardig, betekenisvol en boeiend basisonderwijs in verbinding met de omgeving.
  • Florente basisscholen biedt een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun eigenheid talenten inzetten en ontwikkelen.
  • Florente basisscholen levert een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld door het uitdragen van:
    - Respect:       alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen;
    - Solidariteit:   zorg hebben voor elkaar en de wereld;
    - Perspectief:   vertrouwen hebben in de toekomst.

Onze visie

Florente basisscholen ziet het als haar opdracht om binnen het onderwijs te streven naar hoogwaardig, betekenisvol en boeiend onderwijs.

 

Hoogwaardig wil zeggen dat het onderwijs gerealiseerd wordt in een goed pedagogisch klimaat, dat het de unieke talenten van ieder kind herkent en erkent, en hoge verwachtingen heeft van haar/zijn ontwikkeling.

Betekenisvol verwijst naar de inhoud en de opdrachten die in verbinding staan met de ander en de nabije omgeving, de wereld van alledag.

Boeiend verwijst naar betrokkenheid en een verrassende/aantrekkelijke manier van lesgeven.

‘Competent Talent’ krijgt vorm door oog te hebben voor ambitie, het geven van vertrouwen en ruimte bieden voor verwonderen.

 

Om te zorgen dat Florente basisscholen de missie en visie waarmaakt, hebben alle medewerkers een aantal leidende principes onderschreven:

Competent Talent: Goed onderwijs is talent- en ambitiegedreven.
Vertrouwen: Goed onderwijs geeft ruimte aan zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid.
Verwonderen: Goed onderwijs maakt deel uit van de samenleving en is in staat om een zekere afstand te bewaken en reflectie te organiseren.
Samen:  Leerkracht, leerling en ouders zijn fulltime partners in het leren. Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Open houding: Vanuit respect en vertrouwen is er binnen de organisatie een cultuur die open en veilig is.
Respect: Met respect voor de individuele kwaliteiten en eigenheid van iedere medewerker, leerling en school worden het onderwijs en de uitgangspunten getoetst en beoordeeld.  

                   

Competente Talenten voor de klas, geven Competente Talenten in de klas!