Over Florente

Florente basisscholen is de nieuwe naam voor de​ ​schoolbesturen​ ​Stichting​ ​Spiritbasisscholen​ ​(Spirit)​ ​en​ ​Openbaar​ ​Onderwijs​ ​Primair​ ​(OOP)​. Florente is een samenwerkingsstichting in het geven van openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs in afzonderlijke scholen voor openbaar en respectievelijk bijzonder onderwijs. De samenwerkingsstichting is verantwoordelijk voor elf basisscholen in de plaatsen Diemen, Driemond, Duivendrecht, Muiderberg en Weesp. Op 1 augustus 2018 is Florente basisscholen als nieuwe naam van start gegaan. 
 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.