Onze scholen

Florente omvat elf basisscholen in de gemeenten Diemen, Amsterdam (Weesp-Driemond), Ouder-Amstel en Gooise Meren. Met behoud van eigenheid zorgt iedere school dat de voorwaarden aanwezig zijn om inhoud te geven aan ‘Leren voor het leven’. En om te komen tot competente talenten in en voor de klas. Florente basisscholen ziet het als haar opdracht om te streven naar hoogwaardig en betekenisvol onderwijs dat op een boeiende wijze wordt aangeboden.

 

 

Jan Woudsmaschool

Wij zijn een kleine basisschool in het dorp Driemond, binnen de gemeente Amsterdam. De Jan Woudsmaschool staat voor een ondernemende aanpak van onderwijs, waarbij leerlingen worden gestimuleerd om zelf initiatief te nemen, te onderzoeken en te verkennen. Deze benadering bevordert zelfstandigheid en legt een solide basis voor de toekomst. Een veilige leeromgeving wordt gewaarborgd door positief gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag direct aan te pakken, in samenwerking met ouders. De school moedigt kinderen aan om zichzelf te zijn en elkaar te respecteren, waardoor ze leren stevig in hun schoenen te staan en hun eigen keuzes te maken. We bieden zorg en aandacht aan elk kind, waarbij het onderwijs wordt afgestemd op individuele behoeften.
Bezoek de website ›

Peggy Tholen

Als directeur van de Jan Woudsmaschool sta ik klaar om samen met ons toegewijde team een stimulerende leeromgeving te bieden. Dit doen wij met passie voor onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen. Mijn visie is gebaseerd op samenwerking, transparantie en betrokkenheid van ouders, leraren en leerlingen. Laten we samen bouwen aan een inspirerende en veilige plek waar kinderen niet alleen leren, maar ook groeien als individuen.

Brede School Kors Breijer

Brede School Kors Breijer in Weesp is een kleurrijke, open, christelijke school waar kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar ontmoeten. Wij bieden vanuit ons motto ‘oog voor talent, oor voor elkaar en hart voor elkaar’ een warme omgeving waarin we kinderen echt zien zoals ze zijn. De methode Vreedzaam vormt de basis van ons pedagogisch klimaat. In ons nieuwe brede schoolgebouw werken Kind & Co Ludens en basisschool Kors Breijer samen om kinderen in een doorgaande lijn onderwijs en opvang te bieden.
Bezoek de website ›

Esther Verburg

Als directeur vind ik het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat, zich gezien en gehoord weet. De school biedt een veilige omgeving waarin kinderen op een verantwoorde manier kunnen leren en opgroeien. Alle medewerkers krijgen ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en te professionaliseren. Ons team is gezellig, professioneel en betrokken. Samen zorgen we voor het beste onderwijs voor onze kinderen!

Van der Muelen-Vastwijkschool

Het onderwijs op de VDMV in Weesp is erop gericht het maximale te bereiken, binnen de mogelijkheden die het kind heeft. Het motto van onze school is: “Leren begint met inspireren”. In een veilige, boeiende leeromgeving willen wij het beste uit ieder kind halen. Wil jij nog meer voldoening uit jouw werk en elke dag met plezier naar je werk gaan? Kom dan werken op de VDMV. Niet voor niets zijn uit de anonieme tevredenheidspeiling van november 2023 de volgende onderdelen als GOED naar voren gekomen: sfeer, pedagogisch klimaat, leermiddelen, werkklimaat en management.
Bezoek de website ›

Arrie Westerink

Ik ga elke dag met veel plezier naar school! Waarom? Omdat mijn collega’s in een plezierige en professionele cultuur bij elkaar het beste naar boven halen. Sinds 2009 ben ik als schoolleider aan de VDMV verbonden. Met gedeeld leiderschap, een heldere organisatie en een duidelijke focus op de schoolontwikkeling beslissen we op school samen wat we gaan verbeteren om voor de kinderen de ‘beste’ school te zijn. Ieder schooljaar weer!

Brede school Weesperrijk

Brede School Weesperrijk is een moderne school in een nieuwe wijk in Weesp. Het motto van onze groeischool is: Leren voor het leven. Kinderen werken aan hun eigen doelen, op het gebied van ‘leren leren’, sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerstof. Naast de individuele doelen zoeken wij naar de gezamenlijkheid; samenwerken is een belangrijk element in ons onderwijs. Samenwerkend leren kan bestaan uit allerlei variaties van samenwerken; denk aan tweetallen, groepjes en coöperatieve werkvormen.
Bezoek de website ›

Nicole de Lange

Ik ben directeur van deze Brede School en samen met het team werken wij aan de ontwikkelingen van Weesperrijk. Er wordt gewerkt in een prettige en veilige sfeer om de beste resultaten te kunnen behalen in onder andere de vaardigheden, presenteren, eigenaarschap, samenwerken en ook op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ik vind het belangrijk betrokken en zichtbaar te zijn. We willen niet alleen dat de kinderen groeien, maar ook de collega’s.

De Ark

Basisschool De Ark is al ruim 45 jaar een begrip in Diemen. Wij staan voor een veilige basis van waaruit kinderen kunnen leren en wij bieden gedegen onderwijs binnen een goed pedagogisch klimaat. Ons motto? Zorg voor elkaar met de focus op leren! Elke leerling leert in zijn/haar eigen tempo. In het huidige schooljaar is De Ark gestart met een teamtraining Effectief Gedrag in de Groep. Naast een heldere visie op gedrag is het noodzakelijk een heel duidelijke en krachtige visie op leren te hebben. Vandaar dat wij zijn gestart met een tweejarig traject: High Performing Schools.
Bezoek de website ›

Marino van Montfoort

Als directeur vind ik het belangrijk dat de school aan de hand van een duidelijke visie een doorgaande ontwikkeling nastreeft, gezonde ambities heeft, eigentijds is en daarmee laat zien een lerende organisatie te zijn. Daarnaast vind ik het even belangrijk dat De Ark aantoont dat er werk wordt gemaakt van de leerresultaten op het gebied van reken- en taal/leesonderwijs. Drijfveer voor mij is samen met anderen eendrachtig en met plezier aan hetzelfde doel te werken.

De Octopus

Op Openbare Basisschool De Octopus ontwikkelen de leerlingen zich met plezier. Wij zijn een diverse school met leerlingen uit alle lagen van de bevolking en gezinnen afkomstig uit meer dan 30 landen. Een enthousiast en inspirerend team leerkrachten biedt kinderen iedere dag een rijke schooldag aan met leuk en uitdagend onderwijs. We houden oog voor alle verschillende talenten en leren de kinderen om te gaan met wat je in je leven kunt tegenkomen. Op deze manier geven we alle kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en goed voorbereid de wereld in te gaan.
Bezoek de website ›

Kirsten Houweling

Als directeur van De Octopus zorg ik ervoor dat iedereen zich met plezier kan ontwikkelen. Door oog te houden voor talenten en vanuit respect en verbinding te bouwen aan een veilige en vertrouwde basis. Onze school is in ontwikkeling en ik ben trots dat we hier met een jong en enthousiast team elke dag vol voor gaan. De Octopus is gewoon de leukste school!

Het Atelier

Op OBS Het Atelier in Diemen bereiden we kinderen erop voor dat zij hun leven lang zullen blijven leren. We willen ze daarom bijbrengen dat leren leuk is! We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun leerproces. Ze kunnen soms eigen keuzes maken en we leren de kinderen vaardigheden om zelfstandig nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo weten ze aan welke leer- en persoonlijke doelen ze werken. In de ochtend ligt per eigen groep de nadruk op basisvakken, zoals rekenen, taal en lezen. ’s Middags ligt de nadruk op wereldoriëntatie en kunstvakken en werken verschillende klassen samen.
Bezoek de website ›

Jan Heijmans

Wij vinden gedeeld leiderschap op Het Atelier belangrijk. Alle teamleden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school. Er is een managementteam van directie, bouwcoördinatoren en intern begeleiders. Daarnaast specialiseert iedereen zich in één basisvak. We werken met elkaar samen en ontwikkelen ons in het team. Zo benutten we elkaars specialiteiten en zetten deze in.

De Kersenboom

Brede School de Kersenboom omarmt kernwaarden zoals veiligheid, duurzaamheid, samenwerking, verantwoordelijkheid en vakkundigheid. Wij zijn gericht op gezamenlijk leren, met aandacht voor individuele ontwikkeling en zelfstandigheid. De Kersenboom is een school waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Wij focussen op een doorlopende ontwikkeling, met een focus op een rijke leeromgeving, flexibiliteit in leertempo en groepsdoorbroken onderwijs. Het motto “samen leren wij meer” wordt werkelijkheid gemaakt door een inhouse leerkrachtencoach.
Bezoek de website ›

Pieter Jan Visser-Vreeke

Als directeur van Brede School De Kersenboom ben ik toegewijd aan het waarborgen van onderwijskwaliteit en goed werkgeverschap. Ik geloof in transparantie, gelijke behandeling en het scheppen van een veilige en ondersteunende werkomgeving. Mijn leiderschap staat voor het respecteren van werknemersrechten en het betrekken van het team bij belangrijke beslissingen. Voor jou betekent dit punctuele loonbetaling, een veilige werkplek, non-discriminatie, communicatie over cao-wijzigingen en zorg tijdens ziekte. Ook zorg ik voor doorgroeimogelijkheden binnen de school en stichting.

Noorderbreedte

Brede School Noorderbreedte zit in een nieuw, modern gebouw in de wijk Diemen Noord. Leren staat centraal, waarbij we kiezen voor een bredere maatschappelijke functie. Kinderen groeien hier in een duurzame omgeving zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Met thematisch en betekenisvol onderwijs, afgestemd op de ontwikkeling van elke leerling. Kinderen werken in units en op leerpleinen om van en met elkaar te leren. Belangrijk vinden wij dat we dit zelfstandig samen doen. Doelgericht en oplossingsgericht. Ons onderwijs is duurzaam, we leren voor het leven.
Bezoek de website ›

Peggy Tholen

Ik ben Peggy, directeur brede school Noorderbreedte in Diemen-noord. Met een passie voor onderwijs sta ik klaar om samen met ons toegewijde team onze kinderen een stimulerende leeromgeving te bieden. Mijn visie is gebaseerd op samenwerking, transparantie en betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en hun ouders. Laten we samen bouwen aan een inspirerende en veilige plek waar kinderen niet alleen leren, maar ook groeien als individuen. Ontdek ons stimulerende klimaat, waarin we samen, met de hulp van de ‘Kanjertraining’, werken aan een positieve schoolomgeving.

De Grote Beer

Op onze Openbare Basisschool De Grote Beer in Duivendrecht vinden wij het belangrijk om samen te zorgen voor elkaars welbevinden en ontwikkeling. Hierin spelen burgerschap, ouderbetrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap een grote rol. De Grote Beer is kleinschalig, persoonlijk en wij zijn een hecht team, dat ook kritisch kan zijn. Het team heeft bepaald dat de ‘werkdrukgelden’ worden ingezet voor extra ondersteuning in en rond de klassen. Dat geeft veel rust. Ons team heeft een hoog percentage fulltimers en een 50/50 verdeling man/vrouw. Wij zijn trots op de diversiteit binnen het team.
Bezoek de website ›

Yvonne Grein

Ik ben sinds augustus 2022 de nieuwe directeur van deze geweldige school. Als team hebben we sindsdien grote stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. We zetten dit dagelijks voort. Ik zie het als een belangrijke taak om te zorgen voor tijd, ruimte en geld om de verbeterplannen die wij als team gemaakt hebben uit te kunnen voeren.

KC De Meerstroom

Wij zijn een basisschool in Muiderberg, onder de rook van Amsterdam aan het Gooimeer. Eén dorp met daarin één school. Als alles volgens plan verloopt zullen wij eind 2025 als kindcentrum in een prachtig nieuw gebouw zitten. In het kindcentrum komen kinderen van 0-13 jaar om zich te ontwikkelen vanuit één team met één pedagogische visie. We leveren een actieve bijdrage aan vitaliteit, plezier en persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen, hun leerkrachten en begeleiders. Vanuit een veilige basis en met oog voor welbevinden en betrokkenheid. Open voor elkaar. Leren, werken en ontmoeten doen we in een inspirerende omgeving, met heldere doelen voor ogen.
Bezoek de website ›

Tania Dingenouts

Sinds 10 jaar ben ik als directeur verbonden aan KC De Meerstroom. Het is een heerlijke plek om te mogen werken en ik zorg voor een goede verbinding tussen team, ouders en leerlingen. Op deze manier kan iedereen zich ten volle ontwikkelen en dat is voor mij van groot belang. Ik noem dat wel: Soms met mijn hoofd in de wolken en met mijn voeten altijd op de grond.