Werken bij Florente

Weesp: Kors Breijer zoekt betrokken leerkrachten (fulltime & 2 dagen)

12 september 2019
- Bevoegde fulltime leerkracht midden- en bovenbouw

- Bevoegde kleuterleerkracht (wtf 0.4000)

 

Ons team van 22 vrouwen en 6 mannen is op zoek naar een collega die het fijn vindt om in een team terecht te komen met veel ervaring, waarvan velen al jaren bij ons werkzaam zijn. Wij voelen ons zeer betrokken bij de school en zullen je graag ondersteunen. Naast onze inzet voor de school en de leerlingen zorgen wij graag voor een leuke sfeer binnen het team (door bijv. vertier op de Vecht) waardoor je je snel thuis zult voelen.

 

De Brede school Kors Breijer is een kleurrijke christelijke basisschool die openstaat voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. De school biedt een omgeving waarin kinderen elkaar ontmoeten en zich veilig en geborgen voelen en waarin zij op een verantwoorde manier kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.

 

Onze school kent vijf gelijke schooldagen. Er wordt les gegeven 8.30 - 14.00 uur.

 

Wil je graag meer informatie over onze school; kijk dan op onze website: www.korsbreijer.nl. Via deze website kun je ook onze schoolgids downloaden en zo meer te weten komen over o.a. ons pedagogisch klimaat en de methodes die wij gebruiken.

 

Zie jij jezelf als een leerkracht die open is in contacten naar kinderen en ouders en ben je nieuwsgierig naar ons leuke team, dan zien we jouw reactie tegemoet.

Deze kan gericht worden aan onze directeur Renée Rövekamp: r.rovekamp@korsbreijer.nl.

 

Mocht je deze advertentie wat later onder ogen krijgen of zou je graag parttime bij ons willen werken? Schroom niet en reageer!!

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

  Lees verder ›
 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas. 
  Lees verder ›