Werken bij Florente

Enthousiaste bevlogen teamplayer.....

13 mei 2019 - De Van der Muelen-Vastwijkschool is op zoek naar jou!

Op de Van der Muelen-Vastwijkschool volgen ongeveer 450 leerlingen onderwijs in 16 groepen. Wij werken met een bevlogen en enthousiast team van ongeveer 35 collega's die hard werken aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de school. De school is sterk in ontwikkeling. Onze school heeft een duidelijke focus op 'het leren van kinderen' met als specialismen het leesonderwijs en het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor alle kinderen geldt 'de VDMV daagt uit tot een brede ontwikkeling'.

 

Wij hebben besloten de beschikbaar gestelde financiële middelen vanuit het werkdrukakkoord te gebruiken voor extra ondersteuning in en buiten de groep ('extra handen in de klas'). Onze school telt vier bouwen en elke bouw telt 4 groepen.
Lees meer ›

Diemen: OBS De Octopus groeit en heeft 2 vacatures

18 april 2019 - De Octopus is een gemengde school midden in de wijk. We zijn een school met een stevige basis: een ruim-voldoende inspectierapport en een hoge oudertevredenheid. Onze missie is "Een school, die ieder kind omarmt". Het team werkt hard aan hogere opbrengsten. Dit vraagt veel inzet en betrokkenheid. Naast een professionele cultuur is er ook tijd voor gezelligheid. Voor een goede indruk van de school kijk op onze website www.obs-de-octopus.nl. De school trekt steeds meer nieuwe leerlingen aan en groeit gestaag. Hierdoor is het team per 1 augustus 2019 op zoek naar versterking.
Lees meer ›

Parels gezocht voor onze vervangingspool: ambitieuze leerkrachten (0,6-1fte)

14 februari 2019 - Florente basisscholen heeft een vervangingspool waarbij leerkrachten worden aangesteld voor de duur van een schooljaar. In de invalpool word je aangesteld voor ten minste drie dagen per week (werktijdfactor 0,6). Bij voldoende vraag kunnen deze uren worden uitgebreid. Jouw werkzaamheden bestaan uit het vervangen van afwezige leerkrachten op een van onze elf parels.

 
Lees meer ›

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

  Lees verder ›
 • Documentaire Samen Beter Leren

  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas. 

  Lees verder ›