Vacatures

Gezocht: Constructieve toezichthouder voor portefeuille Financiën 

Stichting Florente is op zoek naar een interne toezichthouder voor de portefeuille financiën. Ben jij een ouder met kind(eren) op één van onze scholen en werk jij als CFO, accountant, finance manager of business controller? Of heb je affiniteit met cijfers en kan je goede vragen stellen over de inrichting en de uitvoering van ons financiële beleid? Dan zoeken we jou!

 

 

Profiel van een intern toezichthouder

Florente vraagt van haar intern toezichthouder dat deze:

 • affiniteit heeft met het basisonderwijs;
 • inzicht en ervaring in het basisonderwijs is een pré;
 • staat achter de missie, visie en doelstellingen van de stichting en omarmt de diversiteit binnen de stichting;
 • bij voorkeur woont of werkzaam is in het voedingsgebied van scholen en beschikkend over een relevant netwerk;
 • beschikt over voldoende tijd en motivatie (we vergaderen gemiddeld 6 x per jaar en daarnaast zijn we klankbord voor de bestuurder en bezoeken we periodiek onze scholen);
 • onafhankelijk is in denken en werken, zonder onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties);
 • voorstander is van openbaar en bijzonder onderwijs;
 • bereid is tot verantwoording en zich wil houden aan wet- en regelgeving;
 • evenwicht zoekt tussen afstand en betrokkenheid (governance en guidance);
 • kritisch is met betrekking tot toezicht, constructief is met betrekking tot advisering aan de bestuurders en uitdagend is met betrekking tot vernieuwing;
 • bereid is het eigen handelen en het handelen van het intern toezichthoudend orgaan te evalueren.
 • door kennis en ervaring in staat zijn op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en toegevoegde waarde te leveren
 • is bereid en in staat om de vergaderingen bij te wonen, zich daar terdege op voor te bereiden en een actieve rol in te nemen.

 

Daartoe beschikt de intern toezichthouder over de volgende kerncompetenties:

 • strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;
 • integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie;
 • proactieve opstelling (informatie zoeken, doorvragen, netwerken);
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
 • gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten);
 • teamplayer;
 • reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.

 

Tenslotte is onze intern toezichthouder een leuke / kritische / alerte persoon met gevoel voor humor!

 

Toezichthouder portefeuille Financiën 

Heeft kennis van of ervaring in:

 • financieel-economische sturing en risicomanagement;
 • communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording;
 • functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur;
 • wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en/of identiteit bijzonder onderwijs

Kennismaken onder het genot van een kop koffie?

Mail met Laurent Lentz (voorzitter algemeen bestuur) via l.lentz@florentebasisscholen.nl of Jan Boomsma (directeur bestuurder Florente basisscholen) via directie@florentebasisscholen.nl

 

Deze onbezoldigde functie (een ipad wordt beschikbaar gesteld en er is een vaste onkostenvergoeding) bij Stichting Florente basisscholen past goed bij positieve en oplossingsgerichte mensen die graag willen bijdragen aan het leren voor het leven voor de jongere generaties. 

 

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

  Lees verder ›
 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas. 
  Lees verder ›