Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Florente basisscholen wordt gevormd door de directeur-bestuurder Dhr. Hans Ploeg.

 

Hij werkt samen met de medewerkers van het onderwijsbureau en de directeuren aan de uitgezette Florente Koers.

De directeur-bestuurder wordt hierbij geadviseerd door het management advies team (MAT), bestaande uit de HR-manager, controller en manager onderwijs en kwaliteit.

 

De werkzaamheden zijn in te delen in de volgende domeinen: 

  • Personeel & organisatie
  • Onderwijs & kwaliteit
  • Communicatie & identiteit
  • Financien & beheer
  • Huisvesting & onderhoud
  • Maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid