Algemeen Bestuur

Florente Basisscholen wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur dat toezicht houdt op het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en binnen het onderwijsbureau.

 

Florente gebruikt een Raad van Beheermodel voor haar besturing. Het Algemeen Bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

 

Algemeen Bestuur

Naam

Functie

Nevenfuncties betaald / onbetaald

Aandachtsgebied en/of commissies

Ellen van den Tol

Voorzitter

Hoofdfunctie:

 • zelfstandig adviseur werving & selectie voor het onderwijs

Nevenfunctie:

 • lid  RvT Stichting Welzijn Diemen 

Personeel & organisatie

Werkgeverscommissie 

Financiële commissie 

Warda El Yandouzi

Vicevoorzitter 

Hoofdfunctie:

 • Programmamanager Stedelijke Strategie gemeente Amsterdam

Neventaken:

 • Geen

Maatschappelijk draagvlak & duurzaamheid

Communicatie & Identiteit

Marjan Bruins

Lid

Hoofdfunctie: 

 • Beleidsadviseur Koninklijke Auris 
 • Klachtenfunctionaris Koninklijke Auris

Neventaken: 

 • Projectleider Wetenschappelijk Congrescyclus TaalStaal
 • Hoofdredacteur vaktijdschrift VHZ-online

Werkgeverscommissie

Onderwijs & kwaliteit

Huisvesting en materieel

Financiële commissie 

William TheijsLid 

Hoofdfunctie:

 • Leidinggevende landelijke directie bij de Belastingdienst

Neventaken:

 • Geen

Maatschappelijk draagvlak & duurzaamheid

Huisvesting & materieel

Communicatie & Identiteit

 

Tom Voeten

Lid


 

Hoofdfunctie

 • Interim manager

Neventaken

 • Bestuurder Clean Air

Financiële commissie

 

Leo van Loenen

Lid

 

Hoofdfunctie

 • Eigenaar AAS advies

Financiële commissie 

Huisvesting en materieel