Algemeen Bestuur

Florente Basisscholen wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur dat toezicht houdt op het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en binnen het onderwijsbureau. Het organigram van Florente leest u hier.

 

Florente gebruikt een Raad van Beheermodel voor haar besturing. Het bestuur van Florente wordt ondersteund door een staf. Het Dagelijk Bestuur en de staf werken samen vanuit het onderwijsbureau. Het Algemeen Bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

 

Algemeen Bestuur

Teo Kuipers Lid 1-08-2021tot 01-08-2025
Marjan Bruins Voorzitter 1-08-2021 tot 01-08-2025
Ellen van den Tol Vice-voorzitter 01-10-2020 tot 01-10-2024
William Theijs Lid 10-12-2019 tot 10-12-2023
Warda El Yandouzi Lid 10-12-2019 tot 10-12-2023


De beleidsdomeinen zijn alsvolgt verdeeld:

 
Communicatie & Identiteit    Warda el Yandouzi en Teo Kuipers
Onderwijs & Kwaliteit  Marian Bruins en Teo Kuipers
Personeel & Organisatie  Ellen van den Tol en Teo Kuipers
Maatschappelijk draagvlak & Duurzaamheid William Theijs en Warda el Yandouzi
Financiën & Beheer  Ellen van den Tol en Marjan Bruins
Huisvesting & Materieel  Marian Bruins en William Theijs
Werkgeverscommissie Marjan Bruins en Ellen van den Tol

 

Dagelijks bestuur

 • Directeur bestuurder: Hans Ploeg

Portefeuilles: onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie, communicatie, financien & beheer, huisvesting & materieel.

 

Nevenfuncties van de leden Algemeen Bestuur

Teo Kuipers

Beleidsmedewerker HR De Nederlandse Bank

Marjan Bruins

Senior beleidsadviseur Koninklijke Auris Groep

Hoofdredacteur www.vhz-online.nl

Projectleider www.taalstaal.nl

Ellen van den Tol

Zelfstandig adviseur Ellen van den Tol

Voorzitter Stichting Welzijn Diemen

William Theijs Leidinggevende expertisecentrum Handhaving
Warda El Yandouzi Programmaleider Gemeente Amsterdam

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.