Klachtenprocedure op scholen

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

 

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

 

1) Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
2) Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
3) Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

 

ad 1)
De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Florente-school.

 

ad 2)
De externe vertrouwenspersoon:

 

Adviespraktijk David & van Wezel

Mw. P. David, telefoonnummer 06-34348288

 

ad 3)

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F: 070-3020836
E:  info@gcbo.nl

 

Bezoekadres
Gebouw Tauro
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

 

Postadres
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
info@gcbo.nl

 

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.