Corona virus

Nadat zondag 15 maart het besluit viel om de scholen in Nederland te sluiten, hebben we
allemaal te horen gekregen dat de sluiting tot en met de meivakantie verlengd wordt.
Dit betekent dat het onderwijs op afstand voor alle Florente basisscholen zal doorlopen tot
deze periode.

 

In de brief hieronder vind u meer informatie over de periode tot aan de meivakantie.

 

Actuele informatie is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu www.rivm.nl. Daar vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen.  

 

 

 

Download

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.