Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Verbeteren van onderwijs & wetenschappelijk onderzoek

Florente streeft kwalitatief hoogwaardig onderwijs na. Hiervoor is onderzoek naar de opbrengsten van leerlingen nodig om te kunnen zien wat de onderwijsontwikkeling is van een leerling of een groep. De leerkracht sluit hier zo goed mogelijk met het onderwijsaanbod op aan. Ook op nationaal niveau streeft Nederland kwalitatief goed onderwijs na. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig naar de opbrengsten van scholen. Zo kan er er op landelijk niveau inzicht verkregen worden over de staat van het onderwijs en wat er nodig is. Denk aan de COVID periode en de leergroei van kinderen.

Florente wisselt net als andere besturen in Nederland hiervoor volledig anoniem gegevens van leerlingen uit over rekenen en taal ten behoeve van het Nederlands Cohort Onderzoek. Stichtingen/scholen mogen dit doen omdat ze vanuit de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. 

Dit gaat volgens de privacywetgeving en dus volledig anoniem, waarbij leerlingen niet herleidbaar zijn, via een beveiligde omgeving.

 

Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit via NCO@florentebasisscholen.nl kenbaar maken onder vermelding van naam leerling, groep en school met eventueel een korte motivatie. Laat u ons dit weten voor 1 oktober 2021 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.