Beleidsplan

'Leren voor het leven' is het motto van Stichting Florente Basisscholen. Leerlingen op Florente basisscholen leren op school voor het leven, niet voor de toets.

 

In het strategisch beleidsplan 2016-2021 presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop bestuur en schoolleiders hier strategisch invulling aan gaan geven.

 

Het doel is om toe te werken naar een lerende organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. De doelstelllingen op het terrein van onderwijs en kwaliteit zijn in dit strategisch beleidsplan uitgewerkt. 

 

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.